PODMÍNKY DODÁNÍ

Vynakládáme veškeré úsilí pro co nejrychlejší dodání zboží od chvíle objednávky. V případě, že si zboží, které je skladem objednáte v pracovní den, bude zboží odesláno pokud možno tentýž pracovní den, nejpozději do následujících dvou pracovních dnů. Doba odeslání je stejná pro všechny zásilky i mimo ČR. U objednávek, které nebudeme schopni odeslat v termínu, lze tento termín posunout, avšak pouze se souhlasem zákazníka. Zboží je zasíláno dle výběru zákazníka prostřednictvím přepravní společnosti Česká pošta (doporučeně, cenný balík, balík do ruky nebo balík na poštu) výjimečně dle dohody prostřednictvím alternativního přepravce.
Bohužel může dojít i k situaci, kdy nebudeme moci dodat zboží ve stanovené lhůtě. V tomto případě Vás budeme vždy kontaktovat a dohodneme se s Vámi na dalším postupu (obdržíte informaci o dostupnosti zboží, nabídneme Vám jiné podobné zboží, projednáme storno objednávky). Vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit v případě, že zboží nebude u dodavatele dostupné. Jestliže bude nedodané zboží předem uhrazeno a dohodneme se s Vámi na stornu objednávky, bude Vám částka za objednávku vrácena do 7 dnů od uskutečnění dohody.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
Pokud zvolíte jako způsob platby platbu převodem na náš účet, bude pro Vás zboží rezervováno po dobu 7 dnů. Pokud po uplynutí této lhůty nebude celá částka objednávky (včetně poštovného) připsána na náš účet, bude objednávka stornována a zboží vráceno do prodeje.
Provozovatel internetového obchodu nipponshop.cz nenese odpovědnost za zásilky svěřené k dodání společnosti Česká pošta nebo alternativnímu dopravci. V případě nedoručení zásilky nás kontaktujte e-mailem na adrese info@nipponshop.cz nebo telefonicky (v pracovních dnech v době 8-17 hod.) na tel. čísle: +420606027455, za účelem projednání věci a dohodnutí reklamace služeb České pošty. Náhradní zboží Vám zašleme, či zaplacenou částku vyplatíme, až po vyřízení reklamace u dopravce. O výsledku budete informováni.
V případě poškození zásilky např. roztržený či jinak poškozený balík, zásilku od dopravce nepřebírejte nebo od České pošty zásilku přeberte s výhradou (písemně na doručovacím formuláři) a o tomto nás prosím neprodleně informujte, abychom mohli věc u dopravce reklamovat.
V případě odmítnutí převzetí zásilky zákazníkem, si provozovatel internetového obchodu nipponshop.cz vyhrazuje právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s dopravou zásilky k zákazníkovi a zpět a nákladů na odeslání faktury.
Storno objednávky
Objednávku je možno stornovat, a to zasláním emailu s informací o tom, že chcete svou objednávku zrušit a to do 6-ti (šesti) hodin od uskutečnění objednávky. V případě předchozího provedení platby na účet Vám bude vrácena zaslaná částka do 7 dnů od připsání na náš účet. Prosím tedy o důkladné promyšlení objednávky a odeslání této až ve chvíli, kdy jste si jisti, že zboží skutečně chcete.

 ,


Pokud Vám balíček nedorazí do týdne (od objednání na dobírku nebo od zaplacení na náš účet), prosím informujte se emailem na info@nipponshop.cz nebo telefonicky (v pracovních dnech v době 8-17 hod.) na tel. čísle: +420606027455 o stavu Vaší objednávky.
Upozornění:
Fotografie produktů jsou pouze ilustrativní a nemusejí zcela přesně odpovídat skutečnému barevnému odstínu (zobrazený odstín závisí rovněž na barevném nastavení monitoru atd.). Případné dekorace nejsou součástí výrobku, pokud tak není v popisu uvedeno. Texty popisů výrobků mohou být z informačních zdrojů výrobců. Většina produktů jsou ruční práce např. barvy, délky a profily ostří u nožů, i hmotnost, barvy a rozměry brusných kamenů a ostatních prodávaných předmětů se mohou mírně lišit. Většina nožů je kována z vysokouhlíkaté oceli a není nerezová, věnujte prosím pozornost přiloženému návodu k použití!

 

REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
Zboží lze reklamovat u provozovatele takto: V případě reklamace nás nejdříve kontaktujte mailem na adrese info@nipponshop.cz, zavoláme zpět a domluvíme s Vámi způsob vyřízení Vaší reklamace. Tento postup navrhujeme proto, abychom předešli zbytečným výdajům za poštovné atd.
Reklamované zboží zasílejte na adresu: Petra Rousová, Hrdlív 146, Libušín 27306. Pozor, tato adresa je pouze zasílací, není zde kamenná prodejna ani žádné jiné kontaktní místo. Reklamované zboží zašlete s kopií nákupního dokladu, s popisem vady a Vaším kontaktním telefonním číslem. Před zasláním reklamace nás prosím vždy kontaktujte mailem na adrese: info@nipponshop.cz
Upozornění: dárková krabička u nožů, brusných kamenů, i zvonků je součástí výrobku a při reklamaci musí být vrácena s reklamovaným zbožím!
Poštovné při reklamaci za dopravu reklamovaného zboží od kupujícího zpět prodávajícímu hradí v plné výši kupující.

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti: Petra Rousová - nipponshop.cz
Sídlo: Hrdlív 146, Hrdlív 27306
IČ: 66320020
zapsané v: Živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Slaný
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.nipponshop.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
A. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") prodávajícího Petra Rousová, se sídlem Hrdlív 146, Hrdlív 27306, zapsáno v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Slaný, podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nipponshop.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
B. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
C. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
D. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
E. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
A. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
B. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
C. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
D. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
E. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
F. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
A. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
B. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
C. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
D. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
o objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
o informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
E. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
F. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
H. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
I. Vlivem technické chyby v E-shopu, může dojít k zobrazení kupní ceny u zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu; v takovém případě provozovatel nemá povinnost dodat dané zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného zboží a uživatel má právo se rozhodnout, zda zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se kupní smlouvy od počátku.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
A. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
o v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
o bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. Číslo účtu115-1029030267/0100, IBANCZ2801000001151029030267, BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX Komerční banka a.s (dále jen "účet prodávajícího");
B. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
C. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
D. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
E. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
F. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
G. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
H. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad-fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad-fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
I. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. (platnost od března 2018)
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
A. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
B. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího nipponshopcz@gmail.com
C. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
D. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
E. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
F. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
G. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
A. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
B. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
C. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
D. V případě, že z jakéhokoli důvodu kupující zboží nepřevezme ve lhůtě stanovené přepravcem, zboží se vrátí prodávajícímu, je kupující povinen uhradit náklady spojené s doručováním zboží, resp. náklady spojené s přepravou zboží. Na tyto náklady bude kupujícímu vystaven doklad, který je povinen do 14ti (čtrnácti) dnů uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.
E. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
F. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
A. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
B. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům aktuálních právních předpisů ČR.
C. Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
D. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
E. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
F. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
A. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
B. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
C. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nipponshop.cz  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
D. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
E. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
F. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
G. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
B. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
C. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
D. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
E. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
F. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
G. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
H. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
o požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
o požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
I. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
A. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
B. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. DORUČOVÁNÍ
A. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
A. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
B. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
C. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
13.Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dle GDPR2018
I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: "GDPR") je Petra Rousová, se sídlem Hrdlív 146, Hrdlív 27306, fyzická osoba zapsána v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Slaný, IČ 66320020 (dále jen: "správce").
2. Kontaktní údaje správce:  info@nipponshop.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, IP adresa nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Důvody zpracování osobních údajů
1. Pro účely obchodní, zejména vyřízení dotazu, poptávky a objednávky, zpracováváme tyto údaje:
• jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresu, e-mail, telefon, bankovní spojení, objednávku, fakturu, reklamaci
• tyto osobní údaje zpracováváme nejvýše po dobu 5 let od počátku objednání
2. Pro účely účetní a daňové evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro plněný zákonných povinností tyto údaje:
• dokumenty účetní a daňové evidence
• tyto dokumenty zpracováváme po dobu 5 let
III.
Přehled zpracovávaných osobních údajů
Důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci (zpracovatelé)
Plnění
smlouvy Vyřízení poptávky Jméno a příjmení, e-mail případně další sdělené osobní a kontaktní údaje E-mail, konverzace na FB stránce,
telefon Subdodavatelé, mailingové služby, úložiště, tištěné dokumenty
Zákonná
povinnost Vedení účetnictví Fakturační údaje zákazníka Informace z objednávky Subdodavatelé, mailingové služby, úložiště, tištěné dokumenty
Oprávněný zájem Klientská péče a podpora Kontaktní údaje zákazníka. E-mail, konverzace na FB stránce,
telefon, informace z objednávky. Subdodavatelé, mailingové služby, úložiště, tištěné dokumenty.
IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
• po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
• po dobu 5 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví
2. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě Vámi sděleného výslovného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.
V.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18. GDPR
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
• právo odvolat souhlas se zpracováním údajů
2. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce prostřednictvím jeho e-mailu, konverzace na FB stránce či telefonu.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Kontaktní údaje prodávajícího: NIPPONSHOP Petra Rousová, Hrdlív 146, 27306 Hrdlív.

Email:
info@nipponshop.cz Tel.: +420 606 027 455
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Děkujeme za Vaši důvěru !